Vrijblijvend advies of offerte op maat? eb.mo-rg%40ofni |

BEL: 03/296 04 16Vrijblijvend advies of offerte op maat? eb.mo-rg%40ofni |

BEL: 03/296 04 16

SUBSIDIËRING

Vanwege de vele voordelen stellen de meeste Vlaamse gemeenten subsidies ter beschikking voor de installatie van een groendak. Steden en gemeenten kunnen dankzij het samenwerkingsakkoord van de Vlaamse Gemeenschap subsidies krijgen voor zelf gekozen ecologische maatregelen. 
Eind 2004 hadden al meer dan 30 steden en gemeenten voor dakbegroening gekozen. De subsidies voor groendaken bedragen doorgaans omstreeks 25 euro per m², al mag dit bedrag een bepaald percentage van de kost niet overschrijden.

Neem contact op met uw gemeentelijke groen-, milieu-, of duurzaamheidsambtenaar of kijk op www.premiezoeker.be om een persoonlijke berekening uit te laten voeren. 
Voor meer info kan u ook terecht bij de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap (dhr. Dirk Demeyere tel. 02.553.81.13, email eb.nerednaalv.nil%40ereyemed.krid) alsook bij organisaties zoals VIBE (www.vibe.be) of Bond Beter Leefmilieu (www.bondbeterleefmilieu.be). 

GR&OM WERKT SAMEN MET

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration • Illustration

  VerbouwPremie voor dakEN

  24 oktober 2022
  Vanderen.be

  ● Plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie● Verwijderen van asbest● afbraak van van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen● plaatsen van een onderdak bij hellende daken● plaatsen van waterdichte bedekking, vb. dakpannen, roofing, …● behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten● plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels met een U-waarde(open definitie) van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker● vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen.

 • Illustration

  premiezoeker

  06 januari 2023
  Premiezoeker.be

  Premiezoeker biedt u een gemakkelijk overzicht van alle mogelijke premies op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. U kunt hier alle beschikbare premies voor uw woonplaats raadplegen.

 • Illustration

  BOND BETERLEEF MILIEU.

  08 januari 2023
  BETERLEEF MILIEU.

  Welkom bij onze organisatie! Als netwerkorganisatie van duurzaam Vlaanderen zetten we ons in voor een betere toekomst, waarbij we onze krachten bundelen en actief zijn op verschillende terreinen. Ons doel is om samen te bouwen aan een duurzame en veerkrachtige samenleving. Met passie en expertise werken we aan diverse projecten en initiatieven die positieve veranderingen teweegbrengen. Laten we samen onze visie voor een duurzaam Vlaanderen verwezenlijken en de weg naar een betere morgen effenen.

 • Illustration

  vibe

  10 januari 2023
  VIBE

  Welkom in de wereld van duurzaam ontwerpen en bouwen, waar we streven naar een positieve impact op zowel de natuur als de mens. Als experts in milieubewuste constructie geloven we dat de weg vooruit ligt in het creëren van harmonieuze leefomgevingen die in balans zijn met onze omgeving. Samen met jou bouwen we aan een nieuwe en bloeiende toekomst, waar duurzaamheid en welzijn centraal staan. Laten we onze krachten bundelen en samen een wereld vormgeven waarin ontwerp en constructie hand in hand gaan met het welzijn van mens en natuur.

 • Illustration

  Zwembaden, Siervijvers, Zwemvijvers

  17 januari 2023
  Omgevingsloket

  Het aanleggen van vijvers en zwembaden is vergunningsplichtig.