Vrijblijvend advies of offerte op maat? eb.mo-rg%40ofni |

BEL: 03/296 04 16Vrijblijvend advies of offerte op maat? eb.mo-rg%40ofni |

BEL: 03/296 04 16

Ecologische en BIO GLOSSARIUM 

Essentiële Woordenlijst voor Milieu en Biodiversiteit: Verrijk uw Begrip en Maak een Impact!

A - A  

text here

B- B

B -text

B- Bitumen

Bitumen is een op aardolie gebaseerde substantie. Men verkrijgt het door de lichtere fracties van aardolie, zoals petroleum gas, benzine en diesel, tijdens de raffinage uit de ruwe aardolie te verwijderen. Na deze destillatie blijft het zwaarste bestanddeel over en dat is bitumen, een donkere en viskeuze vloeistof.

B - Biodiversiteit

Biodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan levende organismen, zowel planten als dieren, en de ecosystemen waarin ze voorkomen. Het omvat de variatie binnen en tussen soorten, genetische diversiteit binnen een soort en de verscheidenheid aan ecosystemen op aarde.

Biodiversiteit is van vitaal belang voor het functioneren van ecosystemen en heeft grote invloed op het welzijn van zowel de natuur als de mens. Het speelt een cruciale rol in het handhaven van de veerkracht en stabiliteit van ecosystemen, het leveren van ecosysteemdiensten zoals bestuiving van gewassen, waterzuivering, klimaatregulatie en het bieden van voedsel en onderdak aan verschillende organismen.

Biodiversiteit is op verschillende niveaus te vinden. Soortendiversiteit verwijst naar de variatie aan verschillende soorten binnen een bepaald gebied. Genetische diversiteit omvat de variatie binnen een soort in termen van genen en genetische kenmerken. Ecosysteemdiversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, zoals bossen, wetlands, koraalriffen en graslanden, die elk unieke habitats en levensomstandigheden bieden.

Helaas wordt de biodiversiteit wereldwijd bedreigd door factoren zoals habitatvernietiging, klimaatverandering, vervuiling, invasieve soorten en overbevissing. Het verlies van biodiversiteit heeft ernstige gevolgen voor ecosystemen en kan leiden tot verstoringen in de voedselketen, achteruitgang van ecosysteemdiensten en het uitsterven van planten- en diersoorten.

Het behoud en herstel van biodiversiteit is van cruciaal belang om een gezonde en veerkrachtige planeet te behouden. Het omvat maatregelen zoals het beschermen van bedreigde habitats, het bevorderen van duurzaam landgebruik, het beperken van vervuiling en het ondersteunen van inspanningen voor natuurbehoud en -herstel.

Biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor het behoud van de natuurlijke wereld, maar heeft ook directe voordelen voor de mens. Het biedt ons voedsel, grondstoffen voor medicijnen, recreatieve en culturele waarde, en draagt bij aan ons welzijn en de kwaliteit van leven.

Het begrijpen, waarderen en beschermen van biodiversiteit is daarom essentieel voor het creëren van een duurzame toekomst waarin zowel de natuur als de menselijke samenleving kunnen gedijen.

C - C 

text here

C - C 

text here

C - C 

text here

D - D

text here

D - D

text here

D - D

text here

E- E  

text here

F- F  

text here

G- G  

text here

H- H  

text here

I- I

text here

J- J

text here

K- K

text here

L- L

text here

M- M

text here

M- M

text here

N - Nativar

Een cultivar afgeleid van inheemse ouders en gekweekt voor een bepaalde eigenschap, wat typisch resulteert in een verlies aan genetische diversiteit. Nativars kunnen steriele bloemen hebben en geen zaden produceren. Inheemse plant: Een plant die oorspronkelijk voorkomt in een regio als gevolg van natuurlijke processen in plaats van menselijk ingrijpen.

O - O  

text here

P - P 

text here

Q - Q  

text here

R - R  

text here

S - S 

text here

T - T

text here

U - U 

text here

V - W

text here

W- W

text here

X - X

text here

Y - Y

text here

Z - Z

text here