Vrijblijvend advies of offerte op maat? eb.mo-rg%40ofni |

BEL: 03/296 04 16Vrijblijvend advies of offerte op maat? eb.mo-rg%40ofni |

BEL: 03/296 04 16

INTENSIEVE GROENDAKEN

Wanneer u een groendak installeert, heeft u niet alleen een positieve impact op het milieu, u investeert ook in een mooiere, duurzamere toekomst voor uw gemeenschap. Met hun natuurlijke schoonheid en ecologische voordelen zijn groene daken een krachtig symbool van vooruitgang.

INTENSIEVE GROENDAK AANLEGGEN

Illustration

Sluit je aan bij de groeiende beweging van milieubewuste huiseigenaren met een groendak van GR&OM.
Onze daken bieden een ongeëvenaarde combinatie van schoonheid, veerkracht en verantwoordelijkheid voor het milieu. Ook biedt het een tal van voordelen voor u, uw gezin en uw gemeenschap. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over het aanleggen van groendaken!

Image placeholder

INTENSIEVE GROENDAK

Met een groendak dat tal van voordelen biedt, geniet u van effectief waterbeheer, langere levensduur van de dakbedekking, thermische en akoestische isolatie, merkveiligheid, positieve impact op het milieu, lucht- en waterzuivering, habitatontwikkeling, een visueel aantrekkelijke uitstraling, nieuwe gebruiksruimte en financiële voordelen. Een groendak is niet alleen een mooie toevoeging aan uw pand maar ook een slimme investering in de toekomst.

Image placeholder

RENOVATIE INTENSIEVE GROENDAK

Wanneer uw dak aan renovatie toe is, is het nuttig om verschillende opties te overwegen. Gaat het over een plat dak of een dak met een maximale helling van 45°, dan is een groendak de perfecte oplossing voor u. Onze groendaken zijn duurzaam, waterdicht en goed geïsoleerd. Ze leveren bovendien ook een nuttige bijdrage op vlak van waterzuivering en fijnstof filtering.

Image placeholder

EXTENSIEVE GROENDAKEN

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Aangezien deze planten natuurlijk voorkomen in rotsachtige gebieden, vergen ze weinig of geen onderhoud. Met een eerder geringe belasting van 20 tot 200 kg/m2 is er voor deze begroeiing geen aangepaste dakconstructie vereist en kan ze dus ook op bestaande gebouwen aangeplant worden. In dat geval is het groendak niet toegankelijk, tenzij voor een eventueel nazicht en een klein jaarlijks onderhoud. Extensieve groendaken kunnen verder opgesplitst worden in sedum-, mos- en kruidendaken naargelang het aandeel van de verschillende plantensoorten.

Image placeholder

INTENSIEVE GROENDAKEN

Intensieve groendaken – ook wel tuindaken genoemd – zijn te vergelijken met tuinen op de grond. De beplanting bestaat voornamelijk uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Naast een begroeiing zijn hier ook vaak paden, terrassen en zelfs vijvers aanwezig. Zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud zijn ze dus vergelijkbaar met gewone tuinen. Een dergelijk dak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan 1500 kg/m² en vergt uiteraard een aangepaste draagconstructie.

Eenvoudige intensieve groendaken – ook gekend als grasdaken – zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Met een gewicht van 200-300 kg/m² situeren grasdaken zich qua onderhoud tussen intensieve en extensieve groendaken.

Image placeholderGROENWANDEN INTENSIEVE GROENDAK

Groenwanden creëren een serene harmonie tussen gebouw en omgeving, zowel bij particuliere huizen als bij bedrijfsgebouwen. Hun groene uitstraling is een vlekkeloze combinatie van ecologie, horticultuur, architectuur en decoratie. Bij GR&OM zetten we volop in op deze nog jonge toepassing van verticale tuinen omwille van de vele voordelen. Een groenwand verhoogt namelijk niet alleen de levenskwaliteit van de omwonenden, het biedt ook een extra bescherming tegen corrosie door vocht en stedelijke vervuiling, het is geluidswerend en de planten filteren fijne stofdeeltjes uit de lucht. Contacteer ons om de opties te bekijken.

Image placeholder

WATERPUT INTENSIEVE GROENDAK

Wie een huis bouwt of verbouwt, is in bepaalde gevallen verplicht een waterput te plaatsen. Denk hierbij aan nieuwbouw en renovatie van gebouwen met een horizontaal dakoppervlak groter dan 75 m², maar ook wanneer het dakoppervlak van een gebouw wordt uitgebreid met meer dan 50 m².

U vraagt zich misschien af hoe groene daken aan deze eis voldoen. Interessant genoeg zorgt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor enige versoepeling van de verplichtingen bij de aanleg van een groendak. Concreet hoeven gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak geen waterput te plaatsen.

Als het groendak maar een deel van het dak bedekt, hoeft het gedeelte met het groendak niet op de put te worden aangesloten. Hierdoor is het minimaal benodigde volume van de regenwaterput kleiner.

Image placeholder

HOEVEEL WATER BUFFERT ZO’N GROENDAK DAN?

Een extensief groendak buffert zo’n 25 liter per vierkante meter per jaar. Indien u dit wilt vergroten kan u altijd de substraatlaag verdikken of werken met mineraalsubstraatplaten. Hierdoor gaat het buffergehalte aanzienlijk vergroten.

Image placeholder

SUBSIDIËRING

Vanwege de vele voordelen stellen de meeste Vlaamse gemeenten subsidies ter beschikking voor de installatie van een groendak. Steden en gemeenten kunnen dankzij het samenwerkingsakkoord van de Vlaamse Gemeenschap subsidies krijgen voor zelf gekozen ecologische maatregelen. Eind 2004 hadden al meer dan 30 steden en gemeenten voor dakbegroening gekozen. De subsidies voor groendaken bedragen doorgaans omstreeks 25 euro per m², al mag dit bedrag een bepaald percentage van de kost niet overschrijden.Neem contact op met uw gemeentelijke groen-, milieu-, of duurzaamheidsambtenaar of kijk op www.premiezoeker.be om een persoonlijke berekening uit te laten voeren. Voor meer info kan u ook terecht bij de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap (dhr. Dirk Demeyere tel. 02.553.81.13, email eb.nerednaalv.nil%40ereyemed.krid) alsook bij organisaties zoals VIBE of Bond Beter Leefmilieu.

Image placeholder

EXTENSIEVE GROENDAKEN

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Aangezien deze planten natuurlijk voorkomen in rotsachtige gebieden, vergen ze weinig of geen onderhoud. Met een eerder geringe belasting van 20 tot 200 kg/m2 is er voor deze begroeiing geen aangepaste dakconstructie vereist en kan ze dus ook op bestaande gebouwen aangeplant worden. In dat geval is het groendak niet toegankelijk, tenzij voor een eventueel nazicht en een klein jaarlijks onderhoud. Extensieve groendaken kunnen verder opgesplitst worden in sedum-, mos- en kruidendaken naargelang het aandeel van de verschillende plantensoorten.

ONZE REALISATIES BINNEN GROENDAKEN

Illustration
Illustration

PAKTANTWERPEN

PAKT Antwerpen noemt zichzelf ‘een hotspot en hutsepot van ondernemers en stadslandbouwers die het hart van Antwerpen voeden met creativiteit en culinaire experimenten’. Op het dak van dit bedrijvencentrum realiseerde GR&OM 1800 m2 aan groendaken.

Illustration

ALBERT HEINSINT-NIKLAAS

Aanleg extensief groendak van maar liefst 2000 m2.